1. Záměr a pravidla prodeje stavebních parcel v obci Švábov.

TEXT ODKAZU

2. Prodej parcel - plánek - samostatná příloha č. 3.

TEXT ODKAZU