1. Rozpočtový výhled obce Švábov na roky 2016 - 2021. TEXT ODKAZU
2. Výsledky voleb do ZO Švábov.
TEXT ODKAZU

3. Návrh rozpočtu obce Švábov na rok 2017. TEXT ODKAZU

4. Záměr a pravidla prodeje stavebních pozemků v obci Švábov. TEXT ODKAZU

5. Prodej parcel - plánek - samostatná příloha č. 3. TEXT ODKAZU

6. Schválený rozpočet obce Švábov na rok 2017. TEXT ODKAZU

7. Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017. TEXT ODKAZU

8. MITR - schválený rozpočet 2017, výhed do 2019, r. o. TEXT ODKAZU

9. Závěrečný účet obce Švábov za rok 2016. TEXT ODKAZU

10. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov za rok 2016. TEXT ODKAZU

11. Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017. TEXT ODKAZU

12. Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017. TEXT ODKAZU

13. Schválené rozpočtové opatření č.4/2017. TEXT ODKAZU

14. MITR - schválený závěrečný účet za rok 2016. TEXT ODKAZU

15. Počet a sídlo volebních okrsků. TEXT ODKAZU

16. Schválené rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2017. TEXT ODKAZU

17. Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017 - od 3. 10. 17. TEXT ODKAZU

18. Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR. TEXT ODKAZU

19. Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017 - od 16. 10.17. TEXT ODKAZU

20. Prodej pozemku p.č. 339/35 (parcela č. 4). TEXT ODKAZU

21. Návrh rozpočtu obce Švábov na rok 2018. TEXT ODKAZU