1. Rozpočtový výhled obce Švábov na roky 2016 - 2021. TEXT ODKAZU

2. Návrh rozpočtu obce Švábov na rok 2017. TEXT ODKAZU

3. Schválený rozpočet obce Švábov na rok 2017. TEXT ODKAZU

4. Závěrečný účet obce Švábov za rok 2016. TEXT ODKAZU

5. MITR - schválený závěrečný účet za rok 2016. TEXT ODKAZU

6. Návrh rozpočtu obce Švábov na rok 2018 od 18. 10. 2017. TEXT ODKAZU

7. Příloha k návrhu rozpočtu 2018 od 18. 10. 2017. TEXT ODKAZU

8. Schválený rozpočet obce Švábov na rok 2018 - od 13. 12. 17. TEXT ODKAZU

9. Oznámení o zveřejnění rozpočtu a výhledu 2018 MITR - od 13. 12. 17. TEXT ODKAZU

10. Návrh závěrečného účtu obce Švábov za rok 2017 od 9. 2. 2018. TEXT ODKAZU

11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2017 od 9. 2. 2018. TEXT ODKAZU

12. Rozpočtové opatření 1/18 od 13. 2. 2018. TEXT ODKAZU