Třídění odpadu

Třídění odpadu

1. Nabídka na bezplatný sběr nefunkčního elektrozařízení  TEXT ODKAZU

2. Co je to bioodpad? - základní informace. TEXT ODKAZU

3. Jak správně kompostovat bioodpad. TEXT ODKAZU

4. Brožura o třídění bioodpadu a kompostování - zdroj www.ekodomov.czTEXT ODKAZU

5. Další informace je možno získat na www.kompostuj.cz.

Aktualizováno ( Pátek, 04 Listopad 2011 11:44 )